Pages

Friday, February 8, 2013

Појаснување на термините поврзани со хеклањето

Со овој пост сакав само да дадам некои основни објаснувања во оврска со терминологијата поврзана со хеклањето. Со оглед на тоа дека планирам да ставам една книга во која многу убаво се објаснети основните бодови и е на српски сакав истите да ги појаснам со US терминологијата. Треба да ѕнаете дека постои раѕлика помеѓу терминологијата користена во UK и US. Јас сум навикната да ја користам US терминологијата и ќе направам паралела со тие термини. Во некоја друга прилика ќе ги разграничиме Англиските и Американските термини.

Petlja, bod - chain
Srovučena petlja - slip stich

Niski stubić - Single crochet
Poluvisoki stubić - Half double crochet
Visoki stubić - Double crochet
Dvostruki visoki stubić - Triple crochet
Trostruki visoki stubić - Double treble crochet 

Тоа се основните бодови, за сите други во секој туторијал ќе постои објаснување. Она што е важно е дека сите посложени плетки ( бодови ) се изведени од погоренаведените основни бодови, со различна комбинација.


0 comments:

Post a Comment